NEN 3140 inspecties

Een veilige en storingsvrije elektrische installatie is belangrijk voor uw bedrijfsvoering. Om het gebruik van elektrische installaties zo veilig mogelijk te houden, schrijft NEN 3140 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie richt zich op uw totale elektrische installatie.

In Nederland is de regelgeving NEN 3140 opgenomen in de Arbowet, die ervoor zorgt dat uw werknemers veilig kunnen werken. In NEN 3140 zijn de veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van laagspanningsinstallaties vastgelegd, met als doel gevaarlijke situaties te voorkomen. Wanneer u uw elektrische installaties onderhoudt volgens de NEN 3140-richtlijnen, voldoen deze aan de Arbowet. Laat inspecties uitvoeren om uw verzekeringsmaatschappij aan te tonen dat u voldoet aan de veiligheidseisen omtrent elektrische installaties, deze beschouwt de NEN 3140-norm als bindend.

Hoe gaat de NEN 3140 inspectie in zijn werk?

De NEN 3140-inspectie bestaat uit een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving. Voor het opstellen van een rapportage inventariseren we eerst uw gebouw en elektrische installaties. Deze controleren we visueel en we voeren diverse metingen uit. Gevaarlijke situaties melden we direct. Na de eerste inspectie dienen er, volgens de berekende inspectiefrequentie, herinspecties plaats te vinden.

NEN 3140 inventarisatie laten uitvoeren Hoogeveen

Door bij een erkend installateur inspecties uit te laten voeren, zorgt u voor een kleinere kans op storingen en voor een langere levensduur van uw elektronische installaties. Juist omdat uw installaties behoorlijk wat energie verbruiken, is het erg belangrijk dat alle installaties betrouwbaar en veilig zijn.

techniek nederland logo

Uw installatie toe aan een NEN 3140 inspectie?

Wilt u voor uw bedrijf ook een NEN 3140 inventarisatie op maat, of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem direct vrijblijvend contact met ons op.

Tijdelijke stop op cv-onderhoud en zonnepanelenwerkzaamheden

Vanwege een tekort aan materiaal en personeel nemen wij op dit moment geen cv-onderhoud en zonnepanelenwerkzaamheden aan. Onze excuses voor het ongemak.

Wil jij ons team versterken?